Soyabean Rate Today: आजचे सोयाबीन बाजारभाव पहा live

Soyabean Rate Today आजचे सोयाबीन बाजारभाव पहा live

शेतमाल : सोयाबिन Soyabean Rate Today दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2023
अहमदनगरक्विंटल271400046004300
लासलगाव – विंचूरक्विंटल2215300047614650
जळगावक्विंटल341400046504550
छत्रपती संभाजीनगरक्विंटल354421246164414
माजलगावक्विंटल12438410046114500
चंद्रपूरक्विंटल339420046254500
राहूरी -वांबोरीक्विंटल60400146004450
पाचोराक्विंटल170435048264521
कारंजाक्विंटल7000404046754450
रिसोडक्विंटल2550436047154535
मोर्शीक्विंटल1000425146254438
राहताक्विंटल98419546604550
वडवणीक्विंटल136420046004350
धुळेहायब्रीडक्विंटल29416544704300
सोलापूरलोकलक्विंटल1104425046704350
अमरावतीलोकलक्विंटल19593420045504375
नागपूरलोकलक्विंटल5112420047114583
अमळनेरलोकलक्विंटल170443046204620
हिंगोलीलोकलक्विंटल800430047404520
कोपरगावलोकलक्विंटल616430147034600
श्रीरामपूर – बेलापूरलोकलक्विंटल102410043004200
मेहकरलोकलक्विंटल1150400048904650
ताडकळसनं. १क्विंटल874410046504400
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल1119430047014641
लातूरपिवळाक्विंटल15409455047914650
अकोलापिवळाक्विंटल5656350047454200
यवतमाळ Soyabean Rate Todayपिवळाक्विंटल2847425047404495
आर्वीपिवळाक्विंटल1525360045604100
चिखलीपिवळाक्विंटल1260425047014475
बीडपिवळाक्विंटल998380047004535
वाशीमपिवळाक्विंटल2400420047004500
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल1500465048504700
पैठणपिवळाक्विंटल60419144714386
चाळीसगावपिवळाक्विंटल60400045304451
भोकरपिवळाक्विंटल1156200045573278
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल330420046004400
जिंतूरपिवळाक्विंटल261450047014651
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल2000435046854525
अजनगाव सुर्जीपिवळाक्विंटल1004400046004300
मलकापूरपिवळाक्विंटल2325390046704405
शेवगावपिवळाक्विंटल23430044004300
गेवराईपिवळाक्विंटल1088369945514225
परतूर Soyabean Rate Todayपिवळाक्विंटल497455047004650
चांदूर बझारपिवळाक्विंटल1826420047154530
वरोरापिवळाक्विंटल2283300045814200
वरोरा-खांबाडापिवळाक्विंटल1398300045504150
नांदगावपिवळाक्विंटल28440147564750
तासगावपिवळाक्विंटल30480050704950
मुखेडपिवळाक्विंटल26475048004750
हिमायतनगरपिवळाक्विंटल50450046004550
मुरुमपिवळाक्विंटल1260420146004401
पुर्णापिवळाक्विंटल225450047504654
बुलढाणापिवळाक्विंटल700450047004600
आष्टी-जालनापिवळाक्विंटल200430047114550
पांढरकवडापिवळाक्विंटल220420045854500
भंडारापिवळाक्विंटल87300040503700
भद्रावतीपिवळाक्विंटल185430045504425
काटोलपिवळाक्विंटल1220394046304250
सिंदीपिवळाक्विंटल510352045504040
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल5250385045804150
आर्णीपिवळाक्विंटल1080415047654500
सोनपेठपिवळाक्विंटल965410047054550
देवणीपिवळाक्विंटल71464047604700
Soyabean Rate Today